A Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv

A Madridi Megállapodás és a Madridi Jegyzőkönyv

A védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó Madridi rendszer két nemzetközi megállapodásból áll. Az egyik a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozására vonatkozó 1891. évi Madridi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), a másik az 1989. évi Madridi Jegyzőkönyv, (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amely 1996. április 1-vel lépett hatályba. A Megállapodás és a Jegyzőkönyv párhuzamos, de egymástól független egyezmények. (A szokatlan "Jegyzőkönyv" kifejezés arra utal, hogy mindkét egyezmény azonos szerkezetű, tehát azonos sorszámú jogszabályhelyek rendezik az egyes kérdéseket.) A két egyezménynek közös végrehajtási szabályzata van, amely lehetővé teszi, hogy mindkét egyezmény alapján megtett védjegybejelentések ügyében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének Nemzetközi Irodája járjon el.

A védjegyjogosult a nemzeti oltalom megszerzése után egy bejelentéssel, egyetlen illeték-befizetéssel, egy nyelven tehet bejelentést bármely államban, amely a megállapodást aláírta. Ez a megújítási eljárásra is vonatkozik. A nemzetközi bejelentés számos előnnyel jár mind a védjegyjogosult, mind a nemzeti (területi) védjegyhivatalok számára. Jelenleg (2007. április) a Megállapodásnak 57 állam, a Jegyzőkönyvnek pedig 72 állam tagja, köztük Magyarország.

A WIPO-hoz bejelentett nemzetközi védjegyeket a Romarin CD-ROM kiadvány és a Madrid Express online adatbázis teszi kereshetővé.