Törlés és a megszűnés megállapítása

Törlés és a megszűnés megállapítása

Az EUIPO-tól kérhető az európai uniós védjegy törlése vagy megszűnésének megállapítása.

Az európai uniós védjegy törlését ún. feltétlen kizáró okok tekintetében bárki, míg az ún. viszonylagos kizáró okok tekintetében csak a korábbi jog jogosultja kérheti. A törlés alapjául szolgáló okok egyetlen kivétellel (rosszhiszemű védjegybejelentés) megegyeznek a lajstromozást gátló okokkal.
A megszűnés megállapításának három fő oka lehet:

  • a védjegy tényleges használatának elmulasztása;
  • a védjegy megkülönböztető képességének elvesztése;
  • a védjegy megtévesztővé válása.

 

Az európai uniós védjegynek az árujegyzékbe tartozó áruk és szolgáltatások tekintetében megvalósuló tényleges használata olyan kötelezettség, amelynek elmulasztása több hátrányos következménnyel járhat. A tényleges használatnak az Európai Közösség belső piacán kell megvalósulnia. A jelenlegi gyakorlat szerint egyetlen tagállam területén megvalósuló használat elegendő a belső piacon történő tényleges használat igazolására.
Az európai uniós védjegy megszűnésének megállapítása esetén az oltalom megszűnését - főszabály szerint - a megszűnés-megállapítási kérelem benyújtásának napjára nézve kell megállapítani. Ezzel szemben a törlés - a bejelentés napjára - visszaható hatályú megszüntetést eredményez.
A megszűnés megállapítási és a törlési ügyekben az EUIPO-nak kizárólagos hatásköre és illetékessége van. Ez alól kivételt csak az európai uniós védjegy bitorlása miatt indított - a tagállami bíróságok előtt folyó - perben a viszontkereset képezhet, ahol az alperes kérheti az európai uniós védjegy megszűnésének megállapítását vagy törlését.