Milyen megjelölések részesülhetnek európai uniós védjegyoltalomban?

Milyen megjelölések részesülhetnek európai uniós védjegyoltalomban?

Az európai uniós védjegynek alapvetően két követelményt kell kielégítenie: grafikailag ábrázolhatónak kell lennie, és rendelkeznie kell megkülönböztető képességgel.
Védjegyoltalomban részesülő megjelölés lehet különösen:

  • szó, szóösszetétel, beleértve a személyneveket és a jelmondatokat;
  • betű, szám;
  • ábra, kép;
  • sík- vagy térbeli alakzat, beleértve az áru vagy a csomagolás formáját;
  • szín, színösszetétel, fényjel, hologram;
  • hang;
  • az előzőekben felsorolt egyes megjelölések összetétele.

Azonos követelményeknek kell megfelelnie a az európai uniós együttes védjegynek is. A fő eltérés az európai uniós védjegyhez képest az együttes védjegy funkciójában van. Az együttes védjegy valamely társadalmi szervezet, köztestület vagy egyesülés tagjainak áruit vagy szolgáltatásait különbözteti meg mások áruitól vagy szolgáltatásaitól, az együttes védjeggyel megjelölt áruk vagy szolgáltatások minősége, származása vagy egyéb tulajdonsága alapján. Az együttes védjegy bejelentéséhez szabályzatot is mellékelni kell, amelynek döntően az együttes védjegy használatát rendező szabályokat kell tartalmaznia.
Az európai uniós védjegy megjelölésének megválasztásakor nagyobb körültekintéssel kell eljárni, mint a tagállami védjegy esetében. Az európai uniós védjegy lajstromozására irányuló eljárás során a feltétlen kizáró okokat mindegyik tagállam tekintetében vizsgálják, ami az eltérő nyelvek és piaci viszonyok miatt komoly kihívást jelent a védjegybejelentő számára.