Meghirdetés és felszólalás (viszonylagos kizáró okok)

Meghirdetés és felszólalás (viszonylagos kizáró okok)

Ha az európai uniós  védjegybejelentés hivatalból végzett érdemi vizsgálata nem tárt fel feltétlen kizáró okot, az EUIPO a bejelentést meghirdeti az Európai Uniós Védjegyértesítőben.
A meghirdetést követő három hónapon belül a korábbi jog jogosultja felszólalhat az  európai uniós védjegybejelentéssel szemben, kérve annak - az árujegyzék egy része vagy egésze tekintetében történő - elutasítását.
A felszólalás a korábbi akadályozó jog - különösen a korábbi ütköző védjegy - jogosultjának biztosítja a lehetőséget, hogy fellépjen a későbbi ütköző védjegy bejelentésével szemben. Ilyenkor az EUIPO a felszólalásban megjelölt ún. viszonylagos kizáró ok tekintetében is elvégzi az európai uniós védjegybejelentés érdemi vizsgálatát.
Az EUIPO értesíti a bejelentőt a felszólalásról, az eljárás azonban csak az értesítést követő két hónap elteltével kezdődik. A határidőnek az a célja, hogy lehetőséget biztosítson a feleknek a megegyezésre, elkerülve ezzel a felesleges költségek előidézését. Ezt a határidőt a felek közös kérelme alapján akár 24 hónapra is meg lehet hosszabbítani.
A felszólalási eljárás megindulását követően a feleknek elő kell adniuk érveiket. Amikor már mindegyik fél számára biztosították a lehetőséget a nyilatkozattételre, az EUIPO dönt a felszólalás tárgyában.
Ha a felszólalás olyan korábbi védjegyen alapul, amelyet legalább öt éve lajstromoztak, az európai uniós védjegy bejelentője kérheti a korábbi védjegy tényleges használatának igazolását a felszólalást megelőző öt év tekintetében. Ha a felszólaló nem tud tényleges védjegyhasználatot igazolni a kérdéses időszakból, akkor felszólalását további érdemi vizsgálat nélkül elutasítja az EUIPO. Ha a felszólaló csak az árujegyzék egy része tekintetében tudja igazolni korábbi védjegyének tényleges használatát, az árujegyzék fennmaradó része tekintetében az EUIPO nem veszi figyelembe felszólalását.
A felszólalási eljárás - főszabály szerint - írásban zajlik, ezért nem szükséges a feleknek személyesen megjelenniük az EUIPO előtt. Mindezek ellenére az EUIPO dönthet úgy, hogy a felek személyes meghallgatása szükséges a tényállás feltárásához.
A felszólalási eljárás eredménye döntően kétféle lehet: a védjegybejelentés egészben vagy az árujegyzék egy része tekintetében történő elutasítása, vagy a felszólalás elutasítása és a támadott védjegybejelentés lajstromozása. Az EUIPO döntésével szemben fellebbezésnek van helye.