Jogorvoslat

Jogorvoslat

Az EUIPO által hozott döntésekkel szemben fellebbezésnek van helye. A fellebbezést az EUIPO fellebbezési tanácsainál kell előterjeszteni. A fellebbezés díjköteles.
A fellebbezési tanácsok tagjaikban és eljárásaikban függetlenek az EUIPO-tól. Tagjaikat az EUIPO Igazgatótanácsa, az eljáró tanácsok elnökeit az Európai Unió Tanácsa választja.
A fellebbezési tanácsok döntéseinek bírósági megváltoztatása az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságától kérhető. A kérelem alapja lehet különösen a hatáskör hiánya, alapvető eljárási szabályok megsértése, hatáskörrel való visszaélés, az Európai Közösséget létrehozó szerződés vagy az európai uniós védjegyrendelet megsértése.
Az Elsőfokú Bíróság a kérelmet elutasíthatja, a támadott döntést megváltoztathatja vagy azt hatályon kívül helyezheti, és az EUIPO-t új eljárásra vagy az eljárás folytatására utasíthatja.