Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kéthavonta publikált folyóirata, amely 2006. január 1-jétől önálló,megújult formában jelenik meg. Kiadványunk továbbra is aziparjogvédelem és a szerzői jogi védelem kérdéseinek elemzőértelmezését tartalmazó tanulmányokat teszi közzé, jogeseteket tárgyal,tartalmazza továbbá a szellemitulajdon-védelem aktuális eseményeirevonatkozó híreket és a nemzetközi kitekintőt.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle egyes számai megvásárolhatók a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálatán (Budapest, 1054 Akadémia utca 21.).

Előfizethető a Magyar Posta Rt. Hírlapelőfizetési Irodában (HELIR), Budapest VIII., Orczy tér 1. (levélcím: 1900 Budapest), e-mail:hirlapelofizetes [169] posta [961] hu, valamennyi postán és a kézbesítőknél.

1 példány ára: 2100 Ft (2000 Ft + 100 Ft áfa) 
a teljes évfolyam ára (6 szám): 12600 Ft (12000 Ft + 600 Ft áfa) 

Terjesztéssel kapcsolatos reklamációk a (80) 444 444 zöldszámon jelenthetők be.

A folyóirat internetes változata megjelenéskor tartalmazza a tartalomjegyzéket és az átfogó tanulmányok kivonatát, majd a megjelenéstől számított hat hónap múlva csatoljuk a kiadvány teljes tartalmát PDF formátumban.

A kiadvány internetes változatának eléréséhez kattintson az oldal jobb oldalán lévő Online változat feliratra, keresse ki a kívánt évfolyamot, majd azon belül lenyíló szerkezetben az egyes számokban böngészhet.

Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle elektronikus változata Tovább
ISSN 1588-6158