Feltétlen lajstromozást gátló okok

Feltétlen lajstromozást gátló okok

Az EUIPO hivatalból végzett érdemi vizsgálata az ún. feltétlen lajstromozást gátló okokra terjed ki. Ezzel összhangban az EUIPO az ilyen kizáró okba ütköző európai uniós védjegybejelentés kapcsán nyilatkozattételre hívja fel a bejelentőt. Amennyiben a bejelentő nyilatkozata nyomán sem sikerül elhárítani az akadályt, az EUIPO elutasítja az európai uniós védjegybejelentést.

A hivatalból végzett érdemi vizsgálat során az EUIPO - más kizáró okok mellett - a következőket vizsgálja:

  • a megjelölés rendelkezik-e megkülönböztető képes­séggel;
  • a megjelölés nem leíró jellegű-e, azaz az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén nem az áru vagy a szolgáltatás mennyiségét, minőségét, értékét, földrajzi származását vagy egyéb jellemzőjét jelöli-e;
  • nem vált-e általánosan használttá, azaz az Európai Unió valamelyik tagállamában nem vált-e az általános nyelvhasználatban vagy az üzleti kapcsolatokban állandóan és szokásosan alkalmazott kifejezéssé.

 

A felsorolt akadályok elháríthatóak akkor, ha a kérdéses megjelölés a használat révén megszerezte a megkülönböztető képességet. Ebben az esetben az európai uniós védjegy bejelentőjének kell igazolnia, hogy a megjelölést a használat révén a releváns fogyasztói körben az áru vagy a szolgáltatás származásának azonosítására alkalmas árujelzőnek tekintik.
Ezeken túlmenően egyéb, feltétlen lajstromozást gátló okokat is vizsgál az EUIPO, például hogy a megjelölés nem ütközik-e a közrendbe vagy a közerkölcsbe, nem megtévesztő-e stb.