Díjtáblázat

Díjtáblázat

A formatervezésiminta-oltalmi bejelentésekkel és a mintaoltalmakkal kapcsolatban a 71/2004 (IV.28.) GKM rendelet alapján
Érvényes: 2004. május 1-jétől

 

Összege (Ft)

A díjak fajtái

Ha a bejelentő a szerzővel

 

nem azonos

azonos *

1. Bejelentési díj

30 000

7 500

    ezen felül további (maximum 50) mintánként

6 000

1 500

2. A módosítási kérelem díja

     - első

4 500

     - második

8 000

     - további kérelmek esetén

15 000

3. A határidő-hosszabbítási kérelem díja az adott cselekménnyel kapcsolatban

     - első

4 500

     - második

8 000

     - további kérelmek esetén

15 000

4. A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés vagy a formatervezésiminta-oltalom megosztására irányuló kérelem díja a keletkező további bejelentésenként vagy oltalmanként

30 000

5. A közététel halasztására irányuló kérelem díja

10 000

a legkorábbi elsőbbség napjától számított

     - tizenegyedik hónaptól a huszadik hónapig minden hónap után

10 000

     - a huszonegyedik hónaptól a harmincadik hónapig minden hónap után

20 000

6. Jogutódlás tudomásulvételére irányuló kérelem díja

14 000

     - a szolgálati minta szerzőjének jogszerzése esetén

3 000

7. Jelzálogjog és licencia tudomásulvételére irányuló kérelem díja ügyenként

14 000

8. A mintaoltalom megújítására, részleges megújítására irányuló kérelem díja

     - az első megújítás esetén

60 000

30 000

     - második megújítási esetén

80 000

40 000

     - a harmadik megújítás esetén

100 000

50 000

     - a negyedik megújítási esetén

150 000

75 000

9. A mintaoltalom megsemmisítésére irányuló kérelem díja

120 000

10. A nemleges megállapításra irányuló kérelem díja

120 000

11. A nemzetközi mintaoltalmi bejelentést továbbításának díja

10 000

A díjakat aMagyar Szabadalmi Hivatal a Magyar Államkincstárnál vezetett10032000-01731842-0000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kellbefizetni, az azonosítási adatok (az ügyszám, illetőleg a lajstromszám)feltüntetésével, a "310 Kincstári Tranzakciós Kód" megjelöléssel.

* A kedvezmények akkor illetik meg a szerzőt, ha a bejelentéssel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét, vagy ha az oltalom olyan bejelentésen alapul, amellyel kapcsolatban nem igényelték valamely külföldi bejelentés elsőbbségét.