Az európai uniós védjegyből eredő jogok

Az európai uniós védjegyből eredő jogok

A lajstromozott európai uniós védjegy alapján a jogosultnak kizárólagos joga van a védjegy használatára. A jogosult mindenki mást eltilthat a védjegyével azonos vagy azzal az összetéveszthetőségig hasonló megjelölés használatától az árujegyzékbe tartozó azonos vagy hasonló áruk és szolgáltatások tekintetében. Az európai uniós védjegyoltalom a tagállamok területére terjed ki.
A védjegyoltalom alapján a védjegyjogosult nem tilthatja meg a védjegy használatát olyan árukkal kapcsolatban, amelyeket ő hozott forgalomba, vagy amelyeket kifejezett hozzájárulásával hoztak forgalomba az Európai Unióban (jogkimerülés). Ezt a szabályt azonban nemcsak az európai uniós védjegyre, hanem a tagállamokban érvényes védjegyekre is alkalmazni kell. Mindezek ellenére, ha a védjegyjogosultnak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy az áruk további forgalmazását ellenezze, különösen akkor, ha az áru állagát, állapotát megváltoztatták, illetve károsították, a jogkimerülés ellenére is felléphet az engedélye nélkül történő védjegyhasználattal szemben.