Az eljárásban használható nyelvek

Az eljárásban használható nyelvek

Az európai uniós védjegybejelentést az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén - így magyarul is - meg lehet tenni. Az eljárás egyszerűsítésére és a költségek csökkentésére irányuló törekvések miatt az EUIPO azonban öt munkanyelvvel dolgozik, amely az angol, a francia, a német, az olasz, illetve a spanyol. Az európai uniós védjegy bejelentésekor egy ún. második nyelvet is meg kell jelölni, amely csak a fenti öt munkanyelv egyike lehet.
Ha az európai uniós védjegybejelentést az öt munkanyelv egyikén tették, akkor felszólalás, illetve törlés és megszűnés megállapítására irányuló eljárás csak ezen a nyelven indítható a védjegybejelentéssel, illetve a védjeggyel szemben. Ha az európai uniós védjegybejelentést nem az öt munkanyelv egyikén tették, a fenti eljárások az ún. második nyelven zajlanak. Az európai uniós védjegyet érintő kontradiktórius eljárások esetén a felek - az előzőekben ismertetett szabálytól eltérően - másik hivatalos nyelv használatában is megállapodhatnak.
Az Európai Unió bővítése és a európai uniós védjegyrendszer kiterjesztése kapcsán meg kell jegyezni, hogy a bővítés napját megelőzően bejelentett európai uniós védjegyek tekintetében az adatok az új tagállamok nyelvén nem állnak rendelkezésre.