A bejelentés benyújtását követő vizsgálat

A bejelentés benyújtását követő vizsgálat

Az európai uniós védjegybejelentés benyújtását követően az EUIPO megvizsgálja, hogy az  európai uniós védjegybejelentés megfelel-e a bejelentési nap elismeréséhez szükséges feltételeknek, majd értesíti a bejelentőt az európai uniós védjegybejelentés beérkezéséről, az európai uniós védjegybejelentés ügyszámáról és az elismert bejelentési napról.

 

Alaki vizsgálat

Az  EUIPO elvégzi az  európai uniós védjegybejelentés alaki vizsgálatát, különösen tekintettel arra, hogy a védjegy árujegyzékében feltüntetett árukat és szolgáltatásokat megfelelően osztályozták-e. Amennyiben a vizsgálat valamilyen hiányosságot tár fel, az EUIPO felhívja a bejelentőt a hiányosságok határidőben történő pótlására. Az árujegyzék megfelelő összeállításában segítséget jelent az EUIPO honlapján hozzáférhető, EUROCLASS elnevezésű osztályozási segédlet.

 

Kutatás

Az alaki vizsgálatot követően az EUIPO megküldi az európai uniós védjegybejelentés adatait mindazon tagállami iparjogvédelmi hivataloknak, amelyek vállalták, hogy részt vesznek a nemzeti kutatási jelentés elkészítésében. Ezzel egyidejűleg az EUIPO is elkészíti a korábbi, ütköző európai uniós védjegyeket tartalmazó kutatási jelentését. Az EUIPO a kutatási jelentést - a nemzeti kutatási jelentésekkel együtt - megküldi a bejelentőnek.
A kutatási jelentések megküldését követi az európai uniós védjegybejelentés - hivatalból végzett - érdemi vizsgálata.