PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 2007 a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére

 

A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közreműködésével hirdeti meg.

A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői teljesítmény elismerése.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Termék

Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve  termékrendszerek.

Vizuális kommunikáció

Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.

Terv

Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek.

Diák

A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, szöveges és képi dokumentáció szükséges. A dokumentációra vonatkozó megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.
Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely

 • három évnél nem régebbi,
 • más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:

 • a pályázati feltételeknek nem felel meg,
 • hiányos a mellékelt dokumentáció,
 • határidőn túl érkezik be.

A pályázat beadási határideje: 2007. május 7.  (postabélyegző szerint)
A pályázatot egy példányban, kizárólag postai ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához, "Magyar Formatervezési Díj" jelöléssel ellátva, a következő címre:

Magyar Szabadalmi Hivatal
Magyar Formatervezési Tanács Irodája
1370 Budapest 5, Pf. 552

 

A diák kategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok:

A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diák kategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát a jelentkezési laphoz kérjük csatolni.
A diák kategóriában benyújtott pályázat jeligés. A jeligét a jelentkezési lapon és az adatlapon egyaránt fel kell tüntetni. Az adatlapot zárt borítékban, csatolva kérjük beadni.

 

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés két fordulóban történik:

 • I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.

 • II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és időpontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:

a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:

 • formai minőség;
 • újszerűség, eredetiség;
 • versenyképesség;
 • a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
 • felhasználóbarát-kialakítás;
 • környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.

 

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG TAGJAI

Prof. Stefan

Lengyel  formatervező művész, tanszékvezető egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, az MFT tagja, a bírálóbizottság elnöke

 

Gollob József

formatervező művész, ny. egyetemi docens

Dr. Geri István

főigazgató helyettes, Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség

Göde András

belsőépítész, egyetemi adjunktus, Moholy-Nagy  Művészeti Egyetem

Molnár Gyula

grafikusművész, egyetemi tanár, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Óvári Andrea

öltözéktervező, Beriv Zrt., tervező

Takács János

vezérigazgató, Electrolux Lehel Kft., az MFT tagja

Vargha Balázs

grafikusművész, Stalker Studio

Vilve Unt

textilművész, Észt Művészeti Egyetem

Wilheim Gábor

ügyvezető igazgató, Steinhoff Hungary

DÍJAZÁS

Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörös összegének megfelelő összeg. 2007-ben: Termék kategóriában 3, Vizuáliskommunikáció, Terv és Diák kategóriában 1-1 díj adható.
A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2007.október 8. és október 30. között. A kiállítás költségét a kiírók fedezik.

A pályaműveknek a kiállítás helyszínére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállítás szervezőjével egyeztetett időben és módon.

A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

EREDMÉNYHIRDETÉS

A pályázat nyertesei a kiállítás megnyitóját megelőző ünnepségen vehetik át a díjakat. Az eredmény a díjátadás napjáig nem nyilvános.

A kiállított termékeket a jogszabályok alapján kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információ: Magyar Szabadalmi Hivatal Ügyfélszolgálata, telefon: 474 55 61

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló  17/2005.(III.26.) GKM rendelet, valamint a díj adományozási rendjének szabályzata megtalálható a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: (1) 474 5587,
e-mail cím: barbara [961] majcher [169] hpo [961] hu

Budapest, 2007. február 28.


Jelentkezési és adatlap