Archive of the Moholy-Nagy László Design Scholarship

Archive of the Moholy-Nagy László Design Scholarship

Moholy-Nagy László Grantees in 1993

Brinkus Katalin
Textiltervező / Textile designer
Program: Új típusú kártyás szövőszékek és szőnyegek kialakítása.
Programme: New types of punchcard loom and carpets.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

Csizmadia Zsolt
Iványi László
Ipari fromatervezők/ Industrial designers
Program: Az iskolai környezet bútorai - tervezés, kivitelezés.
Programme: Furniture in school environments - design and execution.
Ösztöndíj időtartama: 1 év
Period of the grant: 1 year

Lázár Zsuzsa
Porcelántervező / Porcelain designer
Program: Helyzetfeltáró tanulmányok készítése a szilikátiparban, új kapcsolatok kiépítésével a gyártói és forgalmazói szférában.
Programme: Case studies in the silicate industry by establishing new ties in the manufacturing and distributing sectors.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

Major Judit
Balázs Péter

Kerámikusok / Ceramic designers
Program: Tankönyv a kerámiakészítésről a szakközépiskolások részére, tanári kézikönyv.
Programme: Course book and teacher's book on ceramics for vocational secondary schools.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

Tasnádi György
Belsőépítész / Interior designer
Program: Vizuális logikai rendek - kutatás.
Programme: Visual logical orders - research.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years

Vártok Emese
Csomagolástervező / Packaging designer
Program: Csomagoláskultúra fejlesztése hazai alapanyagbázison a környezetvédelem és az újrafelhasználás figyelembevételével.
Programme: Development of packaging design from Hungarian raw materials, with special attention to environmental protection and recycling.
Ösztöndíj időtartama: 3 év
Period of the grant: 3 years