EUIPO-kutatás a vállalkozások jogérvényesítési kiadásairól

Az EUIPO 2017. március 1-én jelentette meg legújabb tanulmányát Private costs of enforcement of IPR címmel, amelyben az európai vállalkozások szellemi tulajdonjogok megsértése miatti jogérvényesítéshez kapcsolódó kiadásait vizsgálja meg. A 14 országban ‒ köztük Magyarországon ‒ végzett kérdőíves felmérés öt költségcsoport alapján összegzi a kapcsolódó kiadásokat: az alkalmazásban állók keresete a jogérvényesítésre fordított idő arányában; külső jogi szolgáltatások és tanácsadás; kapcsolódó bírósági eljárás; tárolás és árumegsemmisítés, illetve egyéb költségek.

A megkérdezett vállalkozások átlagosan 115 317 eurót (34,5 millió Ft) költenek évente jogérvényesítésre. Az 50 főnél kevesebb alkalmazottal működő kisvállalkozások körében ez az összeg átlagosan 83 653 eurót (25 millió Ft) tesz ki, az 50-250 fős középvállalkozásokra jutó átlagos érték 103 166 euró (31 millió Ft), a 250 főnél több munkavállalóval működő nagyvállalatok esetében pedig 159 132 euró (47,5 millió Ft).

A költségtípusok között az alkalmazottak éves keresete teszi ki az összeg 32%-át, a tárolási és megsemmisítési költségek a 21%-át, a külső jogi szolgáltatásokra fordított kiadások pedig a 17%-át. Ez a sorrend minden vállalatméretnél hasonlóan alakul, ám az arányok között akadnak különbségek. Az alkalmazotti keresetek súlya a nagyvállalatoknál 41%, a kisvállalkozások esetében 22%. A szállítási és megsemmisítési költségek tekintetében fordított a helyzet: a kisvállalkozásoknál ez az arány 24%, a nagyvállatoknál 17%.

A számok alapján megállapítható, hogy a jogérvényesítés elsősorban a kisvállalkozásokra ró komoly anyagi terheket. Az EUIPO egy korábbi tanulmánya kimutatta, hogy az 50 főnél kevesebb munkavállalóval bíró cégek egy alkalmazottra jutó éves kiadásai átlagosan 40 ezer eurót tesznek ki a szellemitulajdon-intenzív ágazatokban. Egy 25 fős vállalkozás esetében a több mint 83 ezer eurós jogérvényesítési ráfordítás két alkalmazott ‒ a teljes személyzet közel 10%-a ‒ éves keresetének felel meg.

A vizsgálatba Magyarországról 64 céget vontak be. A hazai vállalkozások 97%-a 15 ezer eurónál (4,5 millió Ft) kevesebbet költ évente jogérvényesítésre, amely arány jelentősen meghaladja az európai átlagot (62%). Ez az érték egyben a legmagasabb a vizsgált 12 országban, vagyis a magyar vállalkozások fordítják a legkevesebbet jogérvényesítési célokra.

A fenti eredmények összhangban vannak a kis- és középvállalkozásokat vizsgáló tavalyi EUIPO-kiadvány főbb megállapításaival, amely szerint az oltalmaztatási és jogérvényesítési költségek jelentősen hátráltatják a KKV-kat jogaik hasznosításában.

A tanulmány angol nyelven megtalálható az EUIPO honlapján: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/...

 

 

 

2017/03/01