Tájékoztató a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának minőségirányítási és információbiztonsági integrált irányítási rendszeréről

Közzétéve: 2013.08.27.
Archívumba helyezve: 2014.03.11.

A Hivatal minőségirányítási és információbiztonsági integrált rendszerének tanúsító auditját, a UKAS akkreditációval rendelkező svájci székhelyű SGS Csoport tagja, az SGS Hungária Minőségellenőrző, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. folytatta le. A világon a legelismertebb és legelfogadottabb UKAS akkreditációs rendszerben lefolytatott, sikeres audit alapján a Hivatal 2011. januártól az ISO 9001:2008 és az ISO/IEC 27001:2005  szabványok szerint tanúsított rendszerben látja el alapfeladatainak döntő többségét.

Az integrált irányítási rendszer hatálya az ISO 9001:2008 minőségirányítási szabvány tekintetében kiterjed a Hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatokra és eljárásokra, az állami dokumentációs és információs tevékenységre, valamint az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokra.

Az integrált irányítási rendszer hatálya az ISO/IEC 27001:2005 információbiztonság irányítási szabvány tekintetében kiterjed a Hivatal hatáskörébe tartozó iparjogvédelmi és szerzői jogi hatósági vizsgálatokra és eljárásokra, az állami dokumentációs és információs tevékenységre, az alaptevékenység keretében nyújtott szolgáltatásokra, valamint az Alapító Okiratban felsorolt további feladatok során használt információs rendszerek biztonságára.

A Hivatal minőségirányítási és információbiztonsági integrált irányítási rendszere működtetésével kapcsolatos céljait és elkötelezettségét a Minőségpolitika és az Információbiztonsági politika tartalmazza.

A tanúsítást követően, a 2011. és 2012. év végén - az SGS Hungária Kft. által - lefolytatott felülvizsgálati auditokon a Hivatal sikeresen igazolta, hogy tevékenysége és integrált irányítási rendszere folyamatosan megfelel a minőségirányítási és az információbiztonsági szabványok által támasztott magas követelményeknek.

A 2012. decemberben lefolytatott felülvizsgálati audit nyilvános megállapításai az alábbi összefoglaló auditjelentésben olvashatók.

A Hivatal jelenleg a 2013. év végén esedékes megújító auditra készül, amelynek keretében mód van arra, hogy az eddig tanúsított minőségirányítási terület a Hivatalnak a tanúsítás megtörténte óta bevezetett új hatósági tevékenységeivel is bővüljön. Az eredményes tanúsítással a Hivatal bizonyítani tudja, hogy az elmúlt években a kiváló minőségű szolgáltatásokra és munkafolyamatokra irányuló igénye végérvényesen összeforrt a hatékony és elismert irányítási rendszerek sikeres alkalmazásával.