A működés eredményessége, teljesítmény

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint a szellemitulajdon-védelemért felelős kormányzati főhivatal számára jogszabály nem ír elő feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatót, ugyanakkor a Hivatal fontosnak tartja tevékenységének mérését és az így kapott mutatók elemzését.

A Hivatal feladat- és hatáskörét a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 115/G. § - 115/L. §-ai határozzák meg.

A Hivatal a tevékenységének eredményére, teljesítményének és hatékonyságának mérésére szolgáló, az éves jelentésében publikált mutatókat és azok időbeli változásait a közzétételi listák működési statisztika pontjában hozza nyilvánosságra, míg kapacitásának jellemzésére az éves jelentés Emberierőforrás-gazdálkodás fejezete szolgál.