Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányzati főhivatalnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azonban azokkal szemben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni.

Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszter a kulturális és innovációs miniszter.