IV. A bíróságok érdemi határozatainak megküldése a Testületnek