II.19. Közadatok újrahasznosítására vonatkozó tájékoztatás

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a szellemi tulajdon védelméért felelős kormányzati főhivatal, amelynek feladat- és hatáskörébe a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Szt.) 115/G. § az alábbi ügyek tartoznak:

a) az iparjogvédelmi hatósági vizsgálatok és eljárások lefolytatása;
b) a szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő egyes feladatok ellátása;
c) az állami dokumentációs és információs tevékenység a szellemi tulajdon területén;
d) a szellemi tulajdon védelmét szabályozó jogszabályok előkészítésében való részvétel;
e) a szellemi tulajdon védelmére irányuló kormányzati stratégia kidolgozása és érvényesítése, az ehhez szükséges állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
f) a szellemi tulajdon területén folyó nemzetközi, illetve európai együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
g) a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok ellátása;
h) a korai fázisú vállalkozásokat támogató vállalkozások által igénybe vehető adóalap-kedvezményhez kapcsolódó nyilvántartási feladatok ellátása.

Az egyes feladatokat részletesen az Szt. 115/H – 115/L. §-ai határozzák meg. Az Szt. hatályos szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán.

A kötelezően rendelkezésre bocsátandó kulturális közadatok körét jogszabály az SZTNH vonatkozásában nem állapított meg. Erre tekintettel az SZTNH, amennyiben kulturális közadat igénylésére vonatkozó kérelem érkezik hozzá, minden esetben megvizsgálja annak a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Közadattv.) 18/A. § (2) bekezdése szerinti teljesíthetőségét.

A közadatokat és a kulturális közadatokat az SZTNH a Közadattv. rendelkezéseinek megfelelően elsősorban az igénylő által kért formátumban, módon és nyelven kísérli meg rendelkezésre bocsátani. Amennyiben fennállnak a Közadattv. 16. § (3) bekezdésében írt feltételek, az SZTNH a közadatokat és a kulturális közadatokat elektronikusan, informatikai eszközökkel automatikusan feldolgozható, nyílt formátumban, a rendelkezésre álló nyelven bocsátja az igénylő rendelkezésére. Amennyiben a Közadattv. 16. § (4) bekezdésében írt feltételek állnak fenn, az SZTNH a közadatokat és a kulturális közadatokat a rendelkezésére álló formátumban, módon és nyelven bocsátja az igénylő rendelkezésére.

A Közadattv. hatályos szövege elérhető a Nemzeti Jogszabálytár oldalán.

 

Archívum