II.18. Különös és egyedi közzétételi listák

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (2) bekezdése alapján különös közzétételi listában teszi közzé

 • a  közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerint közzéteendő adatokat;  
 • az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint közzéteendő adatokat;
  • a közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja
   a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az előző évben ilyen összegű kifizetést nem teljesített;
  • az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje és a kifizetés időpontja
   a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az előző évben ilyen összegű kifizetést nem teljesített;
 • a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint közzéteendő, a Szerzői Jogi Szakértő Testület által készített szakvélemények adatbázisa és az adatbázis keresőfelülete;
 • a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény szerint közzéteendő, az Iparjogvédelmi Szakértői Testület által készített szakvélemények adatbázisa.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egyedi közzétételi listával nem rendelkezik.