I.8. Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postacíme, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagja

Az SZTNH esetében ehhez a közzétételi egységhez nem tartozik releváns információ.

 

Archívum