I.7. Gazdasági társaságok

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postacíme, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Az SZTNH esetében ehhez a közzétételi egységhez nem tartozik releváns információ.

 

Archívum