I.5. Testületi szervezeti adatok

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Az SZTNH esetében ehhez a közzétételi egységhez nem tartozik releváns információ.