Felhívás 2023. évre vonatkozó díjszabás véleményezésére

A vendéglátó üzletek és szálláshelyek számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (V23) - ARTISJUS

Az üzletek és egyéb zenefelhasználók számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (K23) - Artisjus

​Az előadások szervezői számára az irodalmi és zeneművek nem színpadi nyilvános előadásának engedélyezése fejében fizetendő szerzői jogdíjakról és a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről, valamint a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége Közös Jogkezelő Egyesülettel és az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesülettel egyetértésben a kereskedelmi célból kiadott hangfelvételek vagy arról készült másolatok nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő szomszédos jogi jogdíjakról és azok megfizetésének egyéb feltételeiről (Sz23) - ARTISJUS

A magáncélú másolásokra tekintettel megállapított üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü23) - ARTISJUS

A magáncélú másolásokra tekintettel megállapított, személyi számítógépekbe beépített üres hang- és képhordozó jogdíjakról (Ü-PC23) - ARTISJUS

A zeneművek nyilvánosság számára egyedi lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (I 23) - ARTISJUS

Az irodalmi és zeneművek sugárzás útján, vezetékkel vagy egyéb módon a nyilvánossághoz történő közvetítéséért, kódoltan történő eredeztetéséért fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (R-TV 23) - ARTISJUS

A hangfelvételen többszörözött, illetve filmalkotásokba foglalt, videón vagy DVD-n többszörözött zeneművekre megállapított mechanikai jogdíjakról (M23) - ARTISJUS

A rádió- vagy televízió-műsorok egyidejű, változatlan, csonkítatlan továbbközvetítői által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel-I 23)

A kódoltan eredeztetett rádió- vagy televízió-műsorok kódoldás után vagy (át)kódoltan történő, illetve közvetlen betáplálás útján nyilvánossághoz közvetítését végző, az eredeti nyilvánossághoz közvetítő (rádió- vagy televízió-) szervezettől különböző szervezetek által fizetendő szerzői jogdíjakról, valamint a felhasználás engedélyezésének egyéb feltételeiről (Kábel-II 23)

A kereskedelmi célból kiadott hangfelvételnek vagy az arról készült másolatnak a sugárzásáért és bármilyen más módon történő nyilvánossághoz közvetítéséért fizetendő előadóművészi és hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (EJI-MAHASZ S23) - MAHASZ

A rögzített előadás nyilvánosság számára lehívásra történő hozzáférhetővé tétele engedélyezésének feltételeiről (INT23) - EJI

Az előadás sugárzás vagy a nyilvánossághoz történő átvitel céljára készült rögzítésének díjáról és a felhasználás egyéb feltételeiről (ISM23) - EJI

A hangfelvétel nem visszatérő díjazásra jogosult előadóművészeit megillető éves kiegészítő díjazásról és annak felosztásához szükséges adatszolgáltatásról (KD23) - EJI

A hangfelvételek nem kereskedelmi forgalomba hozatal céljából történő többszörözéséért fizetendő hangfelvétel-előállítói jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről (MAHASZ DJ 23) - MAHASZ

A filmalkotások analóg vagy digitális hordozón többszörözött példányonkénti terjesztése után 2023. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről - FilmJUS

A filmalkotások sugárzással, vezeték útján vagy más, hasonló eszközzel vagy módon történő nyilvánossághoz közvetítése után 2023. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről - FilmJUS

A filmalkotások nyilvános előadással történő felhasználása után 2023. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről - FilmJUS

A filmalkotások nyilvánosság számára lehívásra („on demand”) hozzáférhetővé tétele fejében 2023. évben fizetendő jogdíjakról és e felhasználások egyéb feltételeiről - FilmJUS

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület 2023. évi díjszabását - HUNGART

A fénymásolással, vagy más hasonló módon reprográfiára szolgáló eszközökkel történő többszörözés után járó (reprográfiai) jogdíjakról - RSZ

2022/09/05