20010213

20010213

3

A Magyar Szabadalmi Hivatal jogi elnökhelyettesének, valamint a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács elnökének és tagjainak kinevezése

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL JOGI ELNÖKHELYETTESÉNEK, VALAMINT A MAGYAR SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI TANÁCS ELNÖKÉNEK ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSE

A Magyar Szabadalmi Hivatalról szóló 86/2000. (VI.15.) Korm. rendelet 8. paragrafusának-ának (2) bekezdése, illetve 9. paragrafusának-ának (4) bekezdése alapján dr. Matolcsy György gazdasági miniszter - dr. Bendzsel Miklósnak, a Hivatal elnökének javaslatára - 2001. január 1-jei hatállyal kinevezte a Hivatal jogi elnökhelyettesét, valamint ötéves időtartamra a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács elnökét és tagjait.
A kinevezéseket az érintettek 2001. január 30-án vették át a Magyar Szabadalmi Hivatalban.

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL JOGI ELNÖKHELYETTESE:
Dr. Ficsor Mihály.

A MAGYAR SZELLEMI TULAJDONVÉDELMI TANÁCS TAGJAI:

A TANÁCS ELNÖKE
Dr. Vékás Gusztáv - Magyar Szabadalmi Hivatal;

A TANÁCS KORMÁNYZATI TAGJAI
Dr. Hamzsa Béla - főtanácsadó, Gazdasági Minisztérium;
Dr. Horváth Zoltán - államtitkári hivatalvezető, Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma;
Dr. László Péter - helyettes államtitkársági titkárságvezető, Oktatási Minisztérium;
Dr. Marton István - főosztályvezető, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium;
Sík Zoltán - informatikai kormánybiztos, Miniszterelnöki Hivatal;
Dr. Wallacher Lajos - főosztályvezető-helyettes, Igazságügyi Minisztérium;

A TANÁCS SZAKÉRTŐ TAGJAI
Dr. Faludi Gábor - jogi igazgató, ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület;
Dr. Gödölle István - szabadalmi ügyvivő, a Szabadalmi Ügyvivői Kamara volt elnöke;
Dr. Greiner István - kutatási igazgató, Richter Gedeon Rt., a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület főtitkárhelyettese;
Kézdi-Kovács Zsolt - filmrendező, a Magyar Filmunió Kft. igazgatója;
Kulcsár Péter - ügyvezető igazgató, Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.;
Dr. Pakucs János - elnök, Magyar Innovációs Szövetség;
Dr. Vida Sándor - az állam- és jogtudományok doktora, iparjogvédelmi tanácsadó;
Dr. Vörös Imre - az állam- és jogtudományok doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, volt alkotmánybíró. A Tanács titkárságának vezetésére Sümeghy Pálné dr., az MSZH elnökének iparjogvédelmi főtanácsadója kapott megbízatást.

Dr. Ficsor Mihály 1964-ben született, jogász (1988); jogi szakvizsgát tett (1990), felsőfokú angol és középfokú orosz nyelvtudással rendelkezik. Pályáját 1988-92 között a Magyar Szabadalmi Hivatalban kezdte. Ezt követően az Igazságügyi Minisztérium köztisztviselője volt, 1995-től a Minisztérium Európai Közösségi Jogi Főosztályát vezette. A Hivatalba 2000. májusában tért vissza; elnökhelyettesi kinevezéséig a Jogi és Nemzetközi Főosztály vezetőjeként dolgozott. Tagja hazánk európai integrációs tárgyalódelegációjának. 1996-ban az egyik első Jedlik Ányos-díjjal ismerték el munkásságát.

Dr. Vékás Gusztáv 1940-ben született, jogász (1965); ügyvédi-jogtanácsosi szakvizsgát tett (1967). Különböző beosztásokban 32 éve dolgozik a Magyar Szabadalmi Hivatalban. 1990-től a 2000. év végéig, a Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács elnökévé történt kinevezéséig a Hivatal elnökhelyettese volt. Meghatározó, vezető részese a hazai iparjogvédelmi jogalkotó és hatósági engedélyező tevékenységnek. Munkásságát 1996-ban, a magyar szabadalmi rendszer centenáriuma alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjével ismerték el.