Európai Unió által támogatott fejlesztések

Az SZTNH által az Új Széchenyi Terv Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott "Szellemitulajdon-védelmi Moduláris Adatbázis és Folyamatirányító Rendszer kialakítása" című pályázatot az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program Irányító Hatósága 248 988 390 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat maximális pontszámmal, teljes összegben nyerte el a támogatást.

A Szellemitulajdon-védelmi Moduláris Adatbázis és Folyamatirányító Rendszer (SZEMAFOR) nemcsak egy korszerű adatbázis kialakítását és egy új szoftver kifejlesztését jelenti, de magába foglalja a rendszer összes elemének: a hatósági eljárások folyamatainak, a partnernyilvántartásnak, a felhasználó-nyilvántartásnak, a dokumentumkezelésnek, a kommunikációnak, a vezetői tájékoztatásnak, valamint a pénzügyek kezelésének kialakítását.

Az SZTNH az alábbi célok megvalósítását tűzte ki a SZEMAFOR projekt keretében:

  1. a teljes körű elektronikus ügyvitel megteremtése, az elektronikus ügydosszié létrehozása, valamint intelligens iktatás bevezetése a beérkező kérelmek pontos definiálhatósága érdekében;
  2. a hivatallal kapcsolatba kerülő partnerekről bővíthető, rugalmas nyilvántartó rendszer kidolgozása;
  3. a hivatalban hatósági feladatokat ellátó munkatársakról felhasználói modul kialakítása;
  4. a szellemitulajdon-védelmi hatósági feladatok ellátása során keletkező dokumen­tumok digitalizált adatállományának rendszeres bővítése, a törvény által előírt rendelkezésre bocsátása és hosszú távú archiválása;
  5. a partnerek/ügyfelek és a hivatal közötti kétoldalú elektronikus kommunikáció további bővítése;
  6. a külső adatbázisokkal való folyamatos kapcsolattartás menedzselése;
  7. hatékony vezetői információs rendszer (VIR) kiépítése;
  8. a hatósági tevékenységgel összefüggő díjbevételek szakszerű és pontos kezelése;
  9. az SZTNH adatvagyonának veszteség nélküli migrálása az újonnan kialakítandó adat­bázisba.

Az SZTNH és a MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. között az elnyert támogatás folyósítására létrejött támogatási szerződés itt érhető el.