Közérdekű adatok - általános közzétételi lista

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közérdekű adatai

A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága, átláthatóbbá tétele és ellenőrzésének bővítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH), mint Magyarország szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kormányzati főhivatala alapvető fontosságú érték.

Ennek szellemében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetének szabályai alapján a törvény 1. számú mellékletében szereplő adatokat a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet mellékletében meghatározott szerkezetben, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján közzéteszi az SZTNH szervezetére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat (általános közzétételi lista). Ezen túlmenően a rá vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján az SZTNH közzéteszi az egyéb közérdekű adatokat is (különös közzétételi listák). Az SZTNH egyedi közzétételi listával nem rendelkezik.

 

Tartalomjegyzék

I. Szervezeti, személyzeti adatok
    Kapcsolat, szervezet, vezetők
    A felügyelt költségvetési szervek
    
Gazdálkodó szervezetek
    
Közalapítványok
    
Lapok
    Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv
    Költségvetési szervek
II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
III. Gazdálkodási adatok
    A működés törvényessége, ellenőrzések
    Költségvetések, beszámolók
    Működés

 

I. Szervezeti, személyzeti adatok

 1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
  1. Elérhetőségi adatok
   • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának székhelye:
    1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.
   • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elérhetőségei
   • Ügyfélszolgálat és Iktató elérhetőségei
    A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálatának vezetője Dr. Zábori Zoltán, a Hatósági Ügyviteli Főosztály vezetője, míg az Iktatójának vezetője Szilvitzky Gyöngyi, az Átvevőhivatali és Hatósági Publikációs Osztály vezetője, elérhetőségeik ide kattintva érhetők el.
    Az Ügyfélszolgálat elérhetőségi adatai (cím, telefon és fax szám, e-mail cím) és ügyfélfogadási rendje az alábbi oldalon érhetők el.
    Az Iktató elérhetőségi adatai (cím, telefon és fax szám) és ügyfélfogadási rendje az alábbi oldalon érhetők el.
  2. A szervezeti struktúra
   Az egyes szervezeti egységek feladatait a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. számú függeléke tartalmazza, amely innen érhető el
  3. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala vezetői
 2. A felügyelt költségvetési szervek
  1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt nem áll más közfeladatot ellátó költségvetési szerv.
 3. Gazdálkodó szervezetek
  1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet nincs.
 4. Közalapítványok
  1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által alapított közalapítványok
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem alapított közalapítványt.
 5. Lapok
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által alapított lapok hivatalos adatai
 6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 7. Költségvetési szervek
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem alapított költségvetési szervet.

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 1. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
 2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
 3. Közszolgáltatások
 4. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nyilvántartásai
 5. Az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartások azonosító adatai
  A hatályos jogszabályok szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentendő nyilvántartás nincsen.
 6. Nyilvános kiadványok
 7. Döntéshozatal, ülések
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem testületi vezetés alatt álló kormányzati főhivatal, ezért ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.
 8. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
  A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem testületi vezetés alatt álló kormányzati főhivatal, ezért ilyen adatok nem állnak rendelkezésre.
 9. Pályázatok
 10. Hirdetmények
 11. Közérdekű adatok igénylése
 12. Közzétételi listák
 13. Adatvédelem
 14. A közérdekű adatok hasznosítására vonatkozó azon hatályos szerződések listája, amelyekben az SZTNH az egyik szerződő fél
 15. Az SZTNH kezelésében lévő közadatok és kulturális közadatok listája
 16. Az SZTNH kezelésében lévő közadatok és kulturális közadatok általános szerződési feltételei A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem alkalmaz általános szerződései feltételeket, adatigénylés esetén annak összes körülményét figyelembe vevő egyedi megállapodástervezetet készít és juttat el az igénylő részére.
 17. Az SZTNH kezelésében lévő közadatok és kulturális közadatok díjszabása
 18. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
 19. Az SZTNH által kötött, kizárólagos jogot biztosító szerződések adatai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem kötött kizárólagos jogot biztosító, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint megállapodást.
 20. Az SZTNH által a kulturális közadatok újrahasznosítására kötött, azok digitalizálására vonatkozó, kizárólagos jogot biztosító szerződések adatai A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem kötött a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására vonatkozó, kizárólagos jogot biztosító megállapodást.
 21. A közadatok újrahasznosításának díjával kapcsolatos, releváns szervezeti szabályzók
 22. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás

III. Gazdálkodási adatok

 1. A működés törvényessége, ellenőrzések
  1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
  2. Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
  3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
  4. A működés eredményessége, teljesítmény
  5. Működési statisztika
 2. Költségvetések, beszámolók
  1. Éves költségvetések
  2. Számviteli beszámolók
  3. A költségvetés végrehajtása
 3. Működés
  1. A foglalkoztatottak
  2. Támogatások
  3. Szerződések
  4. Koncessziók
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem írt ki koncessziós pályázatot, illetve nem kötött koncessziós szerződést.
  5. Egyéb kifizetések
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem alapfeladatai ellátására (különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdekképviseleti szervei számára, foglalkoztatottai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységét segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésekre) ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem teljesít.
  6. Európai Unió által támogatott fejlesztések
   A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában jelenleg nincs folyamatban az Európai Unió által támogatott fejlesztés.
  7. Közbeszerzés

Jogszabályi háttér

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

A közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet

A közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet

A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény