A szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti stratégia (Jedlik-terv)