Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (K+F minősítés)

Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (K+F minősítés)

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény (innovációs törvény) értelmében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (SZTNH) hatásköre 2012. január 1-jei hatállyal kibővült a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésére vonatkozó feladatkörrel.

Az SZTNH ezen új feladatát elsődlegesen a vállalkozások által önkéntesen és opcionálisan kezdeményezhető előzetes minősítési eljárás lefolytatása jelenti. Ennek keretében az SZTNH arról nyilatkozik, hogy az ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a - kérelem benyújtását követően megvalósítandó - projekt vagy projektrész kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősül-e. Az SZTNH által jogerős határozatban kutatás-fejlesztési tevékenységnek minősített projektet más hatóságnak is ilyennek kell tekintenie. Ha az adózó a K+F tevékenység minősítését is igénylő feltételes adó-megállapítási kérelmet terjeszt elő, kötelezően csatolnia kell az SZTNH előzetes minősítést tartalmazó határozatának másolati példányát.

A törvényi szintű rendelkezések végrehajtását, továbbá az ehhez szükséges részletszabályokat az egyes tevékenységek kutatás-fejlesztési szempontú minősítése iránti eljárás részletes szabályairól szóló 9/2012. (II.1.) Korm. rendelet határozza meg.

Az előzetes minősítési eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek mértékét a kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 3/2012. (II.1.) KIM rendelet határozza meg.

A minősítési eljárásért, az arány-meghatározás iránti kérelemért és a saját tevékenység megállapítása iránti kérelemért fizetendő díjakat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell befizetni az azonosítási adatok (kérelmező neve és amennyiben képviselő jár el az ügyben, a képviselő neve is) és a rendeltetés (K+F minősítés) feltüntetésével.

Az ügyfelek hatékonyabb tájékoztatását, a hatósági tevékenység átláthatóságát a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatója biztosítja. (Az innovációs törvény 2013. október 25-én hatályba lépett módosítását megelőző időszak tekintetében irányadó útmutató szintén letölthető).

A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti kérelem elektronikus úton - a Kormány által biztosított azonosítási szolgáltatás igénybevételével történő bejelentkezést követően - az SZTNH által erre a célra rendszeresített elektronikus űrlap használatával küldhető be. Személyes, illetve postai úton történő benyújtás esetén a "Minősítési eljárás iránti kérelem" c. űrlap az alábbi címen nyújtható be:

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
Kutatási-fejlesztési és Innovációs Osztály
1374 Budapest, Pf. 552.

Az innovációs törvény az önkéntes előzetes minősítés lehetőségén túlmenően lehetővé teszi, hogy az adóhatóság, más hatóságok, illetve a bíróságok az SZTNH-t rendeljék ki szakértőként olyan szakkérdések eldöntése kapcsán, amelyek a tevékenység kutatás-fejlesztésnek való minősítését érintik. Ezen túlmenően a hivatal harmadik személyek megkeresésére is készít szakvéleményt, amelyről részletesebb tájékoztatást itt olvashat.

 

A minősítési rendszer értékelése

Elkészült és 2014 februárjában publikálásra került a minősítési rendszer bevezetése óta eltelt mintegy 20 hónap tapasztalatait, eredményeit összegző értékelési jelentés, melyet a Deloitte Magyarország készített az SZTNH és az NGM megbízásából.
„A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése: a bevezetés tapasztalatai" című jelentés teljes terjedelmében letölthető az alábbi linkről: A kutatás-fejlesztés minősítési rendszerének értékelése: a bevezetés tapasztalatai