Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának, a szellemi tulajdon védeleméért felelős kormányzati főhivatalnak felettes, illetve felügyeleti szerve nincs. Az SZTNH hatósági döntéseivel szemben fellebbezési jogosultság nincs, azonban azokkal szemben a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján bírósághoz lehet fordulni.

Az eljárásra a Fővárosi Törvényszék jogosult, amelynek elérhetőségi adatai megtalálhatók az alábbi  oldalon: https://fovarositorvenyszek.birosag.hu/

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala irányító szerve: Magyarország Kormánya
(székhelye: 1014 Budapest, Színház utca 1.)

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala felett felügyeletet gyakorló miniszterkulturális és innovációs miniszter

 

A Kulturális és Innovációs Minisztérium elérhetőségei:
székhelye: 1054 Budapest, Szemere utca 6.
postai cím: 1884 Budapest, Pf. 1.
E-mail-cím, sajtó: sajto [169] kim [961] gov [961] hu