Támogatások

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatást nem nyújt, illetve nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) ötmillió forintot meghaladó kifizetést nem teljesít.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az alábbi költségvetési támogatásokat nyújtotta