Közérdekű adatok és integritás

Közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok közzététele, integritás

A közpénzek felhasználása, a köztulajdon használatának nyilvánossága, átláthatóbbá tétele és ellenőrzésének bővítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH), mint Magyarország szellemitulajdon-védelemmel foglalkozó kormányzati főhivatala alapvető fontosságú érték.

Ennek szellemében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény III. és IV. fejezetének szabályai alapján a törvény 1. számú mellékletében szereplő adatokat a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról szóló 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet mellékletében meghatározott szerkezetben, a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadatkereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról szóló 305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján közzéteszi az SZTNH szervezetére, működésére és gazdálkodására vonatkozó közérdekű adatokat és közérdekből nyilvános adatokat (általános közzétételi lista).

Az általános közzétételi lista a könnyebb áttekinthetőség kedvéért az aktuális közérdekű adatokat tartalmazza, a már nem aktuális, a honlapon korábban közzétett adatokat az SZTNH külön oldalon található archívumban helyezte el a megőrzési idő leteltéig.

Ezen túlmenően az SZTNH közzéteszi az egyéb közérdekű adatokat is (különös közzétételi listák), így a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 43. §-ában meghatározott adatokat, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti adatokat.

Az SZTNH, mint a kormány irányítása alatt működő államigazgatási szerv, az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően integritásirányítási rendszert működtet, amelyre vonatkozó adatok itt érhetők el.