Jogérvényesítés

Védjegyoltalomból eredő jogai megsértése esetén büntetőjogi, polgári jogi vagy vámhatósági intézkedéseket kezdeményezhet.