Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal »
Szabadalom »
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy «
Nemzeti úton »
Nemzetközi úton «
Formanyomtatványok
Kitöltési útmutatók
Nemzetközi jogszabályok
Díjak
Bejelentési eljárás
A WIPO online eszközei
Közösségi úton »
Védjegy-lajstromozási eljárás
Lajstromozás utáni eljárások »
Osztályozás »
Módszertani útmutató
Hogyan kutassunk?
Védjegyfigyelés
Hivatásos képviselők
Gyakran ismétlődő kérdések
A védjegyek és a doménnevek kapcsolata
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások »
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
Hírarchívum

Utolsó frissítés dátuma: 2014. október 15.

Védjegy > Nemzetközi úton > Bejelentési eljárás

Bejelentési eljárás

A Madridi Védjegy-lajstromozási rendszer és hatálya

A külföldre irányuló védjegybejelentések máig világszerte alkalmazott módja az, hogy a bejelentő közvetlenül az egyes külföldi országok nemzeti védjegyhatóságainál külön-külön tesz védjegybejelentést. A nemzetközi együttműködés a Párizsi Uniós Egyezmény mellett létrehozott egy nemzetközi szerződést a tagországokban való oltalomszerzés megkönnyítésére. A nemzetközi védjegybejelentéseket a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) genfi Nemzetközi Irodája (a továbbiakban: Nemzetközi Iroda) lajstromozza alaki vizsgálat elvégzése és az árujegyzék ellenőrzése után. A tagállamok közül megjelölt országokban az oltalom a nemzeti úton lajstromozott védjegyekkel azonos jogokat biztosít, ha a nemzetközi jogszabályokban illetve a nemzeti védjegytörvényben szabályozott feltételek szerinti eljárásban az oltalmat jogerősen elismerik. A védjegyek nemzetközi lajstromozását célzó Madridi Védjegy-lajstromozási Rendszer (a továbbiakban: Madridi Rendszer) két nemzetközi megállapodásból áll. Az egyik a gyári vagy kereskedelmi védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló 1891. évi Madridi Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás), a másik az 1989. évi Madridi Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Jegyzőkönyv), amely 1996. április 1. napján lépett hatályba. A Megállapodásban és a Jegyzőkönyvben részes felek valamennyien a Madridi Unió tagjai, amely saját költségvetéssel és közgyűléssel rendelkezik. A Madridi Megállapodásnak és a Jegyzőkönyvnek 1996. április 1. óta közös végrehajtási szabályzata van. A közös végrehajtási szabályzat biztosítja, hogy mindkét egyezmény keretében benyújtott védjegybejelentések ügyében a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) genfi Nemzetközi Irodája járjon el.

2002. április 1-től a közös végrehajtási szabályzat 43. szabálya lehetővé teszi, hogy egyes kérdéseket a Szellemi Tulajdon Világszervezetének főigazgatója úgynevezett Adminisztratív Útmutatóval (Administrative Instructions) szabályozzon.

 

Magyarország és a Madridi Védjegy-lajstromozási Rendszer

Hazánk a Megállapodásnak 1909 óta részese. A hatályos szöveget az 1973. évi 29. tvr. hirdette ki. A Jegyzőkönyv Magyarország vonatkozásában 1997. október 3-án lépett hatályba. Az Országgyűlés határozatával már 1997-ben megerősítette a Jegyzőkönyvet. Az egyezmény kihirdetéséről a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXIII. törvény gondoskodott.

 

A Megállapodás és a Jegyzőkönyv viszonya
2008. szeptember 1-jével módosult a Jegyzőkönyv 9sexies cikke

A Szellemi Tulajdon Világszervezetében részes tagállamok közgyűléseinek negyvenharmadik üléssorozatán (Genf, 2007. szeptember 24.–október 3.) a Madridi Unió közgyűlése módosította a Jegyzőkönyv 9sexies cikkének címét és szövegét, és a változás hatályba lépésének napját 2008. szeptember 1-jében határozta meg.

A változás lényege, hogy – a Madridi Megállapodás védelmének fenntartása helyett – a kapcsolatokat a Jegyzőkönyv rendelkezései határozzák meg azon tagállamok között, amelyek tagjai mind a Jegyzőkönyvnek, mind a Madridi Megállapodásnak.
Bővebben »

 

A nemzetközi bejelentési eljárás folyamata

A bejelentés továbbítása

A Megállapodás értelmében a tagországok bármelyikében honos bejelentők a származási országban lajstromozott megjelölésekre vonatkozóan nemzetközi védjegybejelentést nyújthatnak be a Nemzetközi Irodához, saját országuk hivatala útján. A Jegyzőkönyv szerinti bejelentéshez elegendő a szabályszerű nemzeti védjegybejelentés. A nemzetközi bejelentési kérelmet kizárólag a származási hivatal illetékes továbbítani a Nemzetközi Irodához. Utólagos területi kiterjesztésnek a védjegyjogosult kérelmére bármikor helye van egy vagy több tagállam tekintetében. Az utólagos területi kiterjesztési kérelmet a jogosult akár közvetlenül, akár a nemzeti hivatal útján kérheti; ha pedig olyan államot is megjelöl, amely kizárólag a Madridi Megállapodás tagja, mindig a nemzeti hivatal útján kell eljuttatni a Nemzetközi Irodához.

 

Bejelentési űrlapok

A nemzetközi bejelentést a Nemzetközi Iroda által rendszeresített nyomtatványon kell francia vagy angol nyelven a Hivatalhoz benyújtani, 2 példányban. (MM1 (pdf) (doc) – olyan államok megjelölése esetén, amelyek kizárólag a Megállapodás tagállamai; MM2 (pdf) (doc) – a Jegyzőkönyvben részes tagállamokban; MM3 (pdf) (doc) – vegyes bejelentés). A bejelentési nyomtatványt a Hivatalhoz intézett magyar nyelvű kérelemnek kell kiegészítenie.

A nemzeti hivatal az űrlap kitöltését ellenőrzi és hitelesen tanúsítja a származási országban lajstromozott védjegy-, a Jegyzőkönyvnél az alapbejelentés adatait, beleértve az árujegyzéket. Az árujegyzék nem lehet bővebb a származási országban lajstromozott védjegy árujegyzékénél illetve az alapbejelentés árujegyzékénél.

A nem megfelelően kitöltött nyomtatványt – a Védjegytörvény 76/K. § rendelkezéseinek megfelelően – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala nem továbbítja a Nemzetközi Irodához.

 

Díjak, díjfizetés

A bejelentés továbbításáért – a díjrendeletben foglaltaknak megfelelő összegű – továbbítási díjat kell fizetni a Hivatal számára, továbbá bejelentési díjat a Nemzetközi Irodánál.

A bejelentést és bármely későbbi beadványt a Hivatal csak a továbbítási díj megfizetését követően továbbítja a Nemzetközi Irodához.

A bejelentési díj közvetlenül, svájci frankban fizetendő a Nemzetközi Irodánál. A Megállapodás tagállamai közötti viszonyban a díjak országonként egységesek, míg a kizárólag a Jegyzőkönyv szerint egymással kapcsolatban levő tagok között ún. egyéni díjak is kiköthetők. (A díjak mértékéről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ad tájékoztatást, illetve azok megtalálhatók a Nemzetközi Iroda honlapján.)

http://wipo.int/madrid/en/fees/sched.html

A díj átutalásáról a Nemzetközi Iroda részére a bejelentőnek kell közvetlenül gondoskodnia. A díjfizetés részleges vagy teljes elmaradása esetén a bejelentést a Nemzetközi Iroda visszavontnak tekinti, és a befizetett díj meghatározott részét visszatéríti.

 

Bejelentési űrlapok
   MM1 (pdf) (doc)
   MM2 (pdf) (doc)
   MM3 (pdf) (doc)

Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely