Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal »
Szabadalom »
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy »
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások »
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa »
Magyar Formatervezési Tanács »
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
Szerzői Jogi Szakértő Testület »
Iparjogvédelmi Szakértői Testület »
A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
Hírarchívum

Utolsó frissítés dátuma: 2015. március 12.

Tanácsok és testületek > Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság

A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság


Feladata

A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény 2. §-a kimondja, hogy szabadalmi ügyvivőként az működhet, aki a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara tagja. A Kamarába való felvételre jogosultság egyik alapfeltétele a szabadalmi ügyvivői vizsga letétele.
A vizsgát a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) mellett működő Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság előtt kell letenni.

A Vizsgabizottság az elnök által megállapított ügyrendje szerint működik, ügyeit az elnök és irányításával a titkár intézi, igazgatási és ügykezelési feladatait az SZTNH látja el.

Tagjai

A Vizsgabizottság elnökből és tizennégy tagból áll, elnöke az SZTNH elnöke. Hét tagját a szabadalmi ügyvivők közül, további hét tagját pedig a jogi képzettséggel, illetve felsőfokú iparjogvédelmi képesítéssel rendelkező személyek közül az SZTNH elnöke nevezi ki három évre.

A vizsgán eljáró tanács

A Vizsgabizottság a szabadalmi ügyvivői vizsgán az elnökből és négy tagból álló tanácsban jár el. A Vizsgabizottság elnöke a vizsgán eljáró tanácsba legalább két szabadalmi ügyvivő tagot hív meg, továbbá - akadályoztatása esetén - a tagok közül kijelöli helyettesét.

Titkár

A Vizsgabizottság titkárát az SZTNH elnöke bízza meg a Hivatal köztisztviselői közül. A titkár intézi a Vizsgabizottság ügyeit, irányítja annak az SZTNH által ellátott ügykezelését.

Elérhetőség

Titkár: dr. Cserhátiné dr. Füzesi Krisztina
Szellemi Tulajdon Nemezeti Hivatala
1054 Budapest Garibaldi utca 2.
Tel: (1) 474 5921
e-mail:   

Jogszabályi háttér

Az ipari és kereskedelmi miniszter 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelete a szabadalmi ügyvivői vizsgáról

1/2015. (I. 22.) IM rendelet a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről

A szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai és külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzékeTagok
Ügyrend
Közlemények


Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely