Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal »
Szabadalom »
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy »
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások »
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa »
Magyar Formatervezési Tanács »
Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
Szerzői Jogi Szakértő Testület »
Iparjogvédelmi Szakértői Testület «
A Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
Hírarchívum

Utolsó frissítés dátuma: 2014. október 2.

A hivatalról > Tanácsok és testületek > Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Iparjogvédelmi Szakértői Testület


A tudományos-technikai fejlődés üteme, a nemzetközi és különösen az európai közösségi szintű jogközelítési követelmények nagy kihívást jelentenek a szellemi tulajdonjogok szabályozására. Ugyanakkor a bírósági jogalkalmazás során a már rendelkezésre álló jogszabályok segítségével kell a konkrét problémákat elbírálni, ítéletet hozni. Ebből adódóan szükségessé válik, hogy a bíró az ítélet meghozatalához olyan szakértői testületek véleményét kérje ki, amelyeknek egyes tagjai naprakész ismeretekkel rendelkeznek az adott szakterületen.


Feladatköre

Iparjogvédelmi jogvitás ügyben felmerülő szakkérdésekben a bíróságok és más hatóságok szakvéleményt kérhetnek a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala mellett működő Iparjogvédelmi Szakértői Testülettől (ISZT).
Iparjogvédelmi jogvitás ügynek minősül
a) a szabadalmi oltalom, a növényfajta-oltalom, a használati mintaoltalom, a formatervezésiminta-oltalom, a topográfiaoltalom, a védjegyoltalom és a földrajzi árujelzők oltalma;
b) a Polgári Törvénykönyv által védett és külön jogszabályok hatálya alá nem tartozó, társadalmilag széles körben felhasználható és közkinccsé nem vált szellemi alkotásokat megillető védelem;
c) a személyeket a vagyoni értékű gazdasági, műszaki és szervezési ismereteik és tapasztalataik (know-how) tekintetében megillető védelem, valamint
d) az a)-c) pontokban említett szellemi alkotások, ismeretek és tapasztalatok tekintetében a tisztességtelen versennyel és a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásával szemben a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény rendelkezéseiben biztosított védelem alapján fennálló jogok érvényesítésével összefüggő bármely jogvita.

Az ISZT felkérésre peren kívül is adhat - megbízás alapján - szakvéleményt iparjogvédelmi kérdésben. Iparjogvédelmi kérdésnek minősül a fenti felsorolásban szereplő jogok gyakorlásával kapcsolatos bármely kérdés.

Az ISZT szakértői véleményt ad továbbá a titokban tartott találmány szabadalmazhatóságával, valamint a szolgálati vagy az alkalmazotti találmány feltalálóját megillető díjazással kapcsolatos ügyben is.

Felelős személyek:

Hajdú Judit (elnök)

Dr. Cserhátiné dr. Füzesi Krisztina (titkár)
Tel: (1) 474 5921
Fax: (1) 474 5936
E-mail:

Huszár Edina (koordinátor)
Tel: (1) 311 4841
Fax: (1) 302 3822
E-mail:


Jogszabályi háttér

270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről


Elérhetősége, további információ

1054 Budapest, Garibaldi u. 2., 1374 Budapest, Pf. 552


A szabályozás kialakulása, fejlődése
A testület szervezeti felépítése
A testület tagjainak névsora
Működése
Megkeresés
Díjszabás
Jogszabályi háttér
Ügyrend
Beszámolók
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003


Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely