Címer
Ugrás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala főoldalára
 Közlöny E-nyilvántartás E-kutatás E-iratbetekintés E-ügyintézés Szemle
Elérhetőség Szolgáltatások Űrlapok, díjak Képzés Kiadványok Könyvtári katalógus Adatbázisok Kérdések
Keresés
English
Deutsch
Francais
Akadalymentes honlap
Egy szinttel feljebb
Vissza a főlapra
Nyomtatható verzió
Honlaptérkép
Súgó

A hivatal »
Szabadalom «
Nemzeti úton «
Jogszabályok
Díjak »
Eljárás menete
Európai úton »
Nemzetközi bejelentés »
Patent Prosecution Highway
Egyéb eljárások »
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány (SPC) »
Topográfiaoltalom »
Hivatásos képviselők
Hogyan kutassunk?
Növényfajta-oltalom »
Használati minta »
Védjegy »
Földrajzi árujelző »
Formatervezési minta »
Változásbejegyzés, képviselet, fenntartás, megújítás »
Szerzői jogi védelem »
K+F minősítés
Jogforrások »
Joggyakorlat
Tanácsok és testületek
Elégedettségmérés
Tudástár
Fórum
Üvegzseb és közérdekű adatok »
Közbeszerzés »
Hírlevelek
Hírarchívum

Utolsó frissítés dátuma: 2014. szeptember 15.

Szabadalom > Nemzeti úton > Jogszabályok

Szabadalom

Magyar jogszabályok
Közösségi jogszabályok
Nemzetközi jogszabályok
Archívum

Magyar jogszabályok

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról

147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról

19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról

20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól

1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról

Szellemi tulajdonjogok megsértése miatt indított perben hozott határozat végrehajtása - a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 184/A. §-a

141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól

61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe helyezéséről és kezeléséről

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény egyes rendelkezései

Közösségi jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 816/2006/EK rendelete ( 2006. május 17. ) a közegészségügyi problémákkal küzdő országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak kényszerengedélyezéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről

Az Európai Parlament és a Tanács 98/44/EK irányelve a biotechnológiai találmányok jogi oltalmáról

Az Európai Parlament és a Tanács 469/2009/EK rendelete (2009. május 6.) a gyógyszerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról (kodifikált változat) (EGT-vonatkozású szöveg)

Az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi tanúsítványáról

Nemzetközi jogszabályok

1999. évi CVI. törvény a Magyar Köztársaságnak a védelmi célokat szolgáló találmányok és a szabadalmaztatásra benyújtott védelmi célokat szolgáló találmányok titoktartalmának kölcsönös védelméről szóló NATO Megállapodáshoz történő csatlakozásáról és a Megállapodás kihirdetéséről

Az ipari tulajdon oltalmára létesült Párizsi Uniós Egyezmény
(Kihirdette az 1970. évi 18. törvényerejű rendelet)

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövege
(Kihirdette: 2007. évi CXXX. törvény)

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat
(Kihirdette: 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet) )

A Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodás
(Kihirdette: 2009. évi XXIII. törvény )

Szabadalmi Együttműködési Szerződés (PCT)
(Kihirdette az 1980. évi 14. törvényerejű rendelet)

A Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási Szabályzat
(A Szabadalmi Együttműködési Szerződés Végrehajtási Szabályzatának egységes szerkezetbe foglalt magyar szövege)

A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés
(Kihirdette: 2007. évi CXXXI. törvény)

A Szabadalmi Jogi Szerződés mellékletét képező Végrehajtási Szabályzat
(Kihirdette: 320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet)

A mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés
(Kihirdette az 1981. évi 1. törvényerejű rendelet)

A Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzata
(Kihirdette: 21/2002. (XII. 13.) IM rendelet)


Kapcsolat Impresszum Hungary.Network Zrt. Mátai és Végh Kreativműhely