Idővonal

Az alábbi idővonalak a védjegybejelentési eljárás folyamatát mutatják be.
A második folyamatábra a gyorsított eljárás menetét, míg a harmadik a különleges gyorsított eljárás menetét szemlélteti.
Természetesen mindhárom folyamatábra azt modellezi, amikor a védjegybejelentéssel szemben nem merül fel sem alaki kifogás, sem érdemi kizáró ok, azaz nem kell a Hivatalnak a bejelentő felé felhívást kibocsátania.