Önkéntes műnyilvántartás

A szerzői jogi védelem alapján a szerzőnek kizárólagos joga van a mű egészének vagy valamely azonosítható részének anyagi formában és nem anyagi formában történő bármilyen felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére. A szerzői jogi vitás kérdések rendezése - mint a szerzői jogi védelem fennállása, a szerzői jogok megsértése, illetve a szerzőség kérdése - bírósági útra tartozik.

Mivel a szerzői jogi védelem nem regisztrált jog, jogvita esetén a bíróság előtt kell a művel kapcsolatos minden tényt és körülményt bizonyítani. Ebben lehet a szerző segítségére, ha a művet a létrejöttét követően önkéntes műnyilvántartásba vetette az SZTNH-nál.

A mű önkéntes műnyilvántartásba vétele semmiféle, a szellemi alkotáshoz fűződő jogot nem keletkeztet, "csupán" bizonyítási eszközként szolgál annak igazolására, hogy az alkotás a tanúsítvány kiállításának napján a tanúsítványhoz hozzáfűzött műpéldány szerinti formában létezett, illetőleg, hogy azt a szerző a magáénak elismerte.

Az önkéntes műnyilvántartásba vétel az Ügyfélszolgálaton történik.

Önkéntes műnyilvántartásba vétel iránti kérelmet naponta legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt 1 órával tudunk fogadni az eljárás időigénye miatt.

Háromnál több mű önkéntes műnyilvántartásba vételét előzetes időpont-egyeztetést követően tudjuk vállalni.

A műnyilvántartás részletes szabályai
Általános tudnivalók
A mű önkéntes műnyilvántartásba vételének kellékei
Formanyomtatványok
Szerzői jogi alapfogalmak