A költségvetés végrehajtása

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, mint központi költségvetési szerv költségvetésének végrehajtására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) rendelkezései az irányadók. Az Áht. 108. § (2) bekezdése értelmében a költségvetési szervek évközi beszámolót és időközi mérlegjelentést kötelesek készíteni, amelyeknek tartalmára, formájára és az elkészítés gyakoriságára azonban az Áht. rendelkezést nem tartalmaz.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 168. §-a szerint a költségvetési szervek az évközi beszámolási kötelezettségüknek az államháztartási számviteli kormányrendeletben foglalt módon és határidőre tesznek eleget. Tekintettel arra, hogy az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet ilyen kötelezettséget nem tartalmaz, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának – a számviteli beszámolón túl – jogszabályban meghatározott beszámoló-készítési kötelezettsége nincs.

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elkötelezett a közpénzek felhasználásának nyilvánossága mellett, ezért az egyes évek tevékenységének összefoglalását tartalmazó éves jelentése minden esetben tartalmazza a gazdálkodási tevékenységéről szóló adatokat is. Jogszabályi kötelezettség hiányában, az átláthatóság növelése érdekében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a közzétételi lista e pontjánál közzéteszi az éves jelentésében foglalt, a gazdálkodási tevékenységével összefüggő adatokat.