Eljárás menete

A kiegészítő oltalmi tanúsítvány megadására irányuló eljárás

A tanúsítvány megadására irányuló eljárás a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (Hivatal) benyújtott bejelentéssel indul meg.
A bejelentés benyújtását követő két hónapon belül külön jogszabályban meghatározott bejelentési díjat kell fizetni. A bejelentési díj megfizetésének elmulasztása a szabadalmi eljárás során alkalmazott jogkövetkezménnyel, a bejelentés visszavontnak tekintésével jár.
A bejelentési nap elismerését követően sor kerül a bejelentésről szóló hatósági tájékoztatás közzétételére, majd a Hivatal elvégzi a bejelentés vizsgálatát.
A Hivatal megvizsgálja, hogy a bejelentés megfelel-e a közösségi rendeletekben (469/2009/EK és 1610/96/EK), az Szt.-ben és a kormányrendeletben meghatározott követelményeknek. A Hivatal vizsgálata kiterjed arra is, hogy a bejelentő által megjelölt termékre adtak-e már tanúsítványt Magyarországon, illetve, hogy a tanúsítvány alapjául szolgáló forgalomba hozatali engedély az első forgalomba hozatali engedélynek minősül-e. Az eljárás során a bejelentés nem változtatható meg úgy, hogy a tanúsítvány más termékre, más forgalomba hozatali engedélyre vagy más alapszabadalomra vonatkozzon, mint amelyet a bejelentés benyújtásakor megjelöltek.