CETMOS - regionális védjegykutatás

CETMOS - regionális védjegykutatás

A CETMOS együttműködésben résztvevő államok Közép-Európa azon területét fedik le, amely vonzó piacot jelent új vállalkozások alapítása és beruházások megvalósítása szempontjából. A piacra lépés előfeltétele azonban az érintett személy szellemi tulajdonvédelmi jogainak megfelelő biztosítása az adott országokban, amelyhez elengedhetetlen a meglévő, korábbi jogok vizsgálata.

A CETMOS a védjegyek tekintetében nyújt megbízható választ erre a kérdésre azzal, hogy kilenc ország - Ausztria, Bulgária, Csehország, Horvátország, Lengyelország Magyarország, Románia, Szlovákia és Szlovénia - nemzeti és nemzetközi, valamint az Európai Unió területén érvényes közösségi védjegylajstromában elvégzett védjegykutatási szolgáltatást kínál. A CETMOS egyetlen megrendeléssel a közreműködő országok mindegyikére kiterjedő szolgáltatást kínál, rövid határidővel és kedvező díjszabás alkalmazása mellett.

A kutatást az érintett országok iparjogvédelmi hatóságai végzik el, közvetlenül a kezelésükben lévő védjegylajstrom adatainak a felhasználásával, így az eredmény mindig naprakész adatbázisból származik. Emellett a szolgáltatást szigorú minőségirányítási szabályok szerint, olyan szakemberek bevonásával végzik, akik a védjegy lajstromozására irányuló eljárásokban komoly tapasztalatokra tettek szert.

A szolgáltatást elektronikus úton lehet megrendelni a www.cetmos.eu honlapon és az eredményt is elektronikusan kézbesítik az ügyfél számára. Az elektronikus eszközök igénybevétele teszi lehetővé a versenyképes átfutási idő biztosítását, amely legfeljebb négy hét, de a gyakorlatban ennél rövidebb periódus is lehet. A kutatási jelentés egybeszerkesztve, de országonként külön táblázatban tartalmazza a kereső kérdésben meghatározott megjelöléssel azonos, vagy ahhoz hasonló korábbi védjegyeket. A kutatási jelentés tartalmazza a korábbi védjegy legfontosabb adatait, beleértve a védjegy jogosultjának nevét és elérhetőségeit is.

A szolgáltatás nyelve ugyan az angol, de a honlapon további kilenc nyelven, illetve az együttműködő hivataloknál közvetlenül az érintett ország hivatalos nyelvén is lehet részletes információkat kapni a szolgáltatásról.

A CETMOS igénybevételével készült kutatási jelentés jól hasznosítható egy későbbi hatósági eljárás kapcsán is. Tervezett védjegybejelentés megtétele előtt mindig célravezető tájékozódni arról, hogy az érintett megjelölés oltalom alatt áll-e. A CETMOS segítségével könnyen eldönthetővé válik, hogy milyen - nemzeti, nemzetközi, vagy közösségi - úton célszerű védjegybejelentést tenni a régióban történő oltalomszerzés céljából.

A CETMOS igénybevétele komoly előnyöket és biztonságot jelenthet a marketingben. Új áruk vagy szolgáltatások bevezetése kapcsán érdemes megvizsgálni, hogy az új arculat nem sérti-e mások korábbi védjegyjogait. A kutatási jelentés megnyugtató választ adhat ezekre a kérdésekre is, hiszen a marketing szakember gyorsan hozzájuthat egy olyan dokumentumhoz, amely könnyen átlátható és tartalmazza a szükséges adatokat.