2017. január 1-től csökkennek a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos egyes illetékek és illetékkedvezmények

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy 2017. január 1-től csökkennek egyes, a nemzetközi szabadalmi (PCT-) bejelentésekkel kapcsolatos bejelentési és kutatási illetékek, valamint az elektronikus bejelentések illetékkedvezményeinek magyar forintban meghatározott összegei.

Az illetékek forintban meghatározott összege változásának szabályait és rendjét a PCT Unió Közgyűlése által elfogadott, az egyes díjak egyenértékének meghatározására vonatkozó irányelvek (Directives of the PCT Assembly Relating to the Establishment of Equivalent Amounts of Certain Fees) rögzíti.

Ennek megfelelően a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) főigazgatója minden év októberében – az érintett hivatalokkal folytatott konzultációt követően – javaslatot tesz a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatos illetékeknek a svájci franktól eltérő devizákban meghatározott új összegeire a svájci frank, illetve egyéb pénznemek (esetünkben a magyar forint, illetve az euró) egymáshoz viszonyított, az adott év októberének első hétfőjén érvényes árfolyama alapján. A módosított összegek – ellenkező főigazgatói döntés hiányában – a soron következő év első napján lépnek hatályba.

2017. január 1-től a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel kapcsolatosan az alábbi illetékek fizetendők:

 • nemzetközi bejelentési díj                                                              374.700 HUF

  • 30 oldalt meghaladóan, laponként                                                 4.200 HUF
  • e-bejelentés esetén alkalmazandó illetékkedvezmények

a PCT Végrehajtási Szabályzatához mellékelt Illetéktáblázat

 • 4. pont b) alpontja alapján                                            56.300 HUF
 • 4. pont c) alpontja alapján                                            84.500 HUF
 • kutatási díj az Európai Szabadalmi Hivatal
  és a Visegrádi Szabadalmi Intézet
  kutatóhatóságként történő megjelölése estén                               576.500 HUF

A fenti illetékek változását és az illetékek pontos összegét a WIPO 2016. november 24-én tette közzé hivatalos lapjában (PCT Gazette, Official Notices, Fees Payable Under the PCT, 240-248. oldal).

2016/12/22