Vizsgálat az EUIPO árva művek tekintetében vezetett nyilvántartása kapcsán

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) az árva művekkel kapcsolatosan a 2012. október 25-i 2012/28/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2012/28 EU irányelv alapján általa vezetett nyilvántartással összefüggő felmérést indít.

Az online felmérés célja az árva művek adatbázisának használatával kapcsolatos információgyűjtés a rendszer fejlesztése érdekében.

A felmérést elősegítő online kérdőív különböző kérdésekből áll, három érdekelti csoportnak címezve:

  • az árva művek adatbázisának kedvezményezett szervezetei, például közkönyvtárak, oktatási intézmények, archívumok, múzeumok, film vagy hangzóörökség-védelmi intézmények, közszolgálati műsorsugárzó szervezetek
  • az árva művek adatbázisa és/vagy a 2012/28 EU Irányelv szerint meghatározott illetékes nemzeti szervek,
  • egyéb szervezetek, amelyek érdekeltek az árva művekkel kapcsolatos rendszer tekintetében.

A kérdőív feleletválasztós és nyílt kérdéseket is tartalmaz. A kérdőív által gyűjtött információ egy jelentésben kerül összefoglalásra, mely később publikálásra is kerülhet. A válaszadó adatai bizalmasan kerülnek kezelésre.

A kérdőív angolul a következő oldalon érhető el: https://www.tmdn.org/uss/466892/lang-en

A kérdőív 2017. május 19-ig érhető el. 

2017/04/19