Változik a zugírászat büntetőjogi szabályozása

2018. január 1-jétől a szabadalmi ügyvivői tevékenység is az ügyvédi és közjegyzői tevékenységgel azonos büntetőjogi védelmet élvez.

Sajnálatos módon az utóbbi időben megnövekedett a megfelelő képesítés és szakértelem nélkül, jogosulatlanul végzett szabadalmi ügyvivői tevékenységet kínáló személyek száma, amely sok esetben azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a hozzájuk forduló ügyfelek szellemitulajdon-jogainak védelme nem lesz megfelelő szintű. A jogosultság nélküli és a színlelt szabadalmi ügyvivői tevékenység aláássa az igazságszolgáltatás szereplői iránti bizalmat és az ügyfelek számára is hátrányos következményekkel jár. Mindezekre figyelemmel került sor a zugírászat büntetőjogi tényállásának (Btk. 286. §) a szabadalmi ügyvivői tevékenységgel történő kiegészítésére.

A jövő évtől tehát szélesebb körű védelemben részesülnek a szellemitulajdon-jogaik oltalmazásában és érvényesítésében érdekeltek azáltal, hogy a jogosulatlanul és üzletszerűen, illetve e tevékenység végzésére való jogosultság színlelésével végzett szabadalmi ügyvivői tevékenységet is büntetni rendeli a törvény.

2017/11/29