Nemzetközi szeminárium a polimorf kristályok szabadalmazhatósági kérdéseiről

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és az Európai Szabadalmi Hivatal közös rendezésében került sor a " Patentability issues of polymorphic crystalline forms of pharmaceutically active compounds" című szakmai szemináriumra november 5-én, szabadalmi ügyvivők és hivatali elbírálók számára.

A gyógyszerkémiai szabadalomkutatás legaktuálisabb stratégiáit ismertette Jean-Dominique Moriggi. Bemutatta az EPO szabadalmi elbírálóinak módszereit, az alkalmazott belső és külső adatbázisokat éppen úgy, mint az Európai Szabadalmi Hivatalban 2013. január 1-eje óta alkalmazott szabadalom osztályozási rendszert (Cooperative Patent Classification).

Az első és második gyógyszeripari indikációkról tartott előadást Stefano Fanni, érintve az igénypontszerkesztés, a terápiás és nem terápiás alkalmazás elkülönítésének, az újdonságnak, az egyértelműségnek, a biológiai hatás igazolásának, illetve a bizonyítékok késői benyújtásának témáját.

A polimorf kristályformák szabadalmazhatóságának vizsgálatáról Mikló Katalin az SZTNH gyakorlata alapján beszélt. Előadásában részletesen tárgyalta a polimorfizmus értelmezését, a legismertebb releváns szabadalmakat, a helyes igénypont megfogalmazást, valamint a szabadalom érvényességének kérdéseit.

A polimorf kristályok szabadalmazhatóságának EPO-s gyakorlatáról Jean-Dominique Moriggi és Stefano Fanni közös előadás keretében számolt be, részletesen kitérve a szabadalmi bejelentés egyértelműsége, a találmány ismertetése, az újdonság, a feltalálói tevékenység és az egység megítélése kérdéseinek bemutatásra.

A házigazda és a levezető elnök szerepét is ellátó Kürtössy Jenő az elhangzottak összegzésekor megállapította, hogy a szeminárium témaválasztása telitalálat, amit alátámaszt a több mint hatvan szakmai résztvevő aktív részvétele és lankadatlan érdeklődése. Leszögezte, hogy a szeminárium két napja alatt megerősödött az a tapasztalat, hogy a két hivatal joggyakorlatában nem mutatható ki jelentős különbség a polimorf kristályok szabadalmazhatósági kérdéseinek megítélésében.

Az EPO küldöttségét vezető Marcus Rabe mindezek mellett kiemelte, hogy az EPO is sikeresnek minősíti a rendezvényt és mivel a hivatali szakemberekkel való információcserét rendkívül hasznosnak találták, ezért az EPO-nál szorgalmazzák más szakmai területeken is hasonló szemináriumok megrendezését a jövőben.

A szeminárium napirendje és az elhangzott előadások itt érhetők el:

Search Strategy in Medicinal Chemistry  (Jean-Dominique Moriggi)

First and Second Medical Use  (Stefano Fanni)

Patentability of polymorphic scrystalline forms of pharmaceutically active compounds    (Mikló Katalin)

Patenting Polymorphic Forms at the European Patent Office
(Jean-Dominique Moriggi, Stefano Fanni)

2014/11/17